Cursus: Ont-Moet jezelf

Start: Vrijdag, 6 september 2019 (7 x om de week)
Tijd: 9:30 tot 12:30

Cursus: Ont-Moet jezelf

Ervaar deze bijzondere combinatie van systemisch werken en coachen met honden!

Op het moment dat het je lukt je los te maken van verwachtingen, aannames en belemmerende gedachten ontstaat ruimte. Ruimte om te onderzoeken wat je werkelijk wilt. Wat nodig is om jezelf beter waar te nemen. Misschien is het nodig uit rollen te stappen die niet (meer) bij je passen. Misschien moet je muren afbreken die je in het verleden nodig had. Jezelf ont-moeten betekent in alle eerlijkheid naar jezelf kijken.

In verbinding met jezelf en je omgeving werken wij: in stilte, schrijvend, in gesprek, in meditatie, systemisch, met opstellingen en door de hond te betrekken in deze ont-moeting. Afhankelijk van het weer en de behoefte van de groep werken we binnen of in de natuur. Dit gaan we per keer bekijken.

 

 

Een cursist aan het woord:

“Ik heb Anja in de cursus als heel prettig ervaren met een mooie balans (ruimte geven, begrenzen, meebewegen, sturen). Zacht en ook met pit en humor. Diepgang en toch ook lichtheid/luchtig en open. Ik voelde me gedragen en Anja gaf een veilige bedding. De opbouw van de cursus heb ik als fijn en in balans ervaren. Vooral het systemisch werken met vloerankers vond ik een prachtige ervaring. De honden hadden zeker een toegevoegde waarde. Leerzaam om te zien en leren hoe een hond mensen spiegelt en feedback of steun geeft. Daarnaast was het ook gewoon leuk.”

 

 

In 7 stappen gaan we aan de slag.

Stap 1: Verhelderen – Wat is je wens van dit moment? We gaan met elkaar beginnen aan de zoektocht. Iedereen volgt hierin zijn eigen weg. Mag jij je verlangen uitspreken? Wat houdt je tegen? Welke blokkades kom je tegen? Door te verhelderen ga je een duidelijke focus creëren die je krachtig maakt en klaar stoomt voor je reis naar binnen. De avond staat in het teken van kennismaken; met elkaar en met je eigen vraag. De hond is vrij in zijn inbreng.

Stap 2: Loslaten – Welke belemmeringen vragen het meest om je aandacht als je blijft focussen op je wens of verlangen? Wat is nodig om deze belemmeringen los te mogen laten? Welke angst maar ook kracht ontdek je in de Ont-Moeting met jezelf? Door eerlijk in je spiegel te kijken neem jij de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Deze avond werken we onder andere met vloerankers (systemisch werk).

Stap 3: Stilte en rust – Door een verdiepende geleide meditatie ga jij je helemaal open zetten. Op deze manier ga je de verbinding aan met je innerlijk weten. Stilte en rust om bewust waar te nemen tot in het kleinste detail. Hiermee bouw  je het fundament voor een voedzame basis.  Je bent veilig in jezelf. Deze avond is zonder hond.

Stap 4: Accepteren – Niet alles in je leven is veranderbaar.  Er zijn dingen die je niet in de hand hebt. Het kost veel energie om te blijven verlangen naar datgene waar je geen invloed op hebt. Accepteren van wat er is en je verzoenen met wat het leven je te bieden heeft, geeft vrijheid en innerlijke rust.

Stap 5: Keuzes maken – Besef dat je belemmeringen kunt transformeren tot keuzes. Op het moment dat je je bewust wordt van het feit dat je altijd een keuze hebt kun je afscheid nemen van passieve gedachten en handelingen. Keuzes zijn krachtig en scheppen helderheid.

Stap 6: Verbinden – Verbinding begint altijd bij jezelf. Pas als het je lukt op een zuiver niveau de verbinding met jezelf aan te gaan, effen je de weg naar verbinding met de buitenwereld. Wanneer kun je de verbinding met jezelf toelaten en ervaren? Wat heb je nodig? Wanneer weet je dat je in verbinding bent met jezelf?

Stap 7: Vertrouwen – Je hebt jezelf de afgelopen maanden belicht en onderzocht. Je had de moed om te voelen en ervaren. Het is tijd te vertrouwen op je eigen kracht en mogelijkheden. Alles is al aanwezig. Vertrouwen op de enige in je leven die er echt toe doet. Jezelf!

 

 

Tussen de cursusavonden door ontvangt iedere deelnemer thuisopdrachten om dat wat op gang gebracht is door te laten werken. De ervaring leert dat hierdoor een waardevolle verdiepingsslag wordt gemaakt. Op deze manier ben je niet alleen tijdens de cursusavonden bezig, maar blijf je het hele traject in de stroom van zelfontwikkeling.

“Het is wat het is” zegt de hond, zonder er woorden aan te geven. Leunend in rust is alles wat nodig is om de muur te laten breken. Het gevoel van het gemis kan niet langer verborgen blijven.”

“Het is wat het is” zegt de hond, zonder er woorden aan te geven. Duidelijk de plek wijzend naar het antwoord dat gezien wil worden. Verstopt net als andere antwoorden op briefjes geschreven en onder matjes gelegd. Geen enkele twijfel dat hij weet waar rust te vinden is.”

“Het is wat het is” zegt de hond, zonder er woorden aan te geven. Met een stuiterend lijf grenzen zoekend. De uitnodiging je plek in te nemen is haast dwingend. Trekkend aan jou lijf . Niet leuk? Zeg het dan. Op dat er rust mag komen in hem, in de mens, in het hele systeem.”

“Het is wat het is” zegt de hond, zonder er woorden aan te geven. Volledig uit contact met de mens. Confronterend en bemoedigend ook. Je kunt dit ook alleen.”

Je wordt tijdens deze cursus begeleid door Anja en haar honden Einstein en Elsa. De honden zijn aanwezig tijdens de avonden en vrij in hun inbreng. Het is mogelijk dat zij een keer een ondergeschikte rol hebben. Alles wat gebeurt ‘is wat het is’. 

Data: 6, 20 september, 4, 18 oktober, 1, 15 en 29 november 2019

Kosten: 250,-

Aantal deelnemers: maximaal 5

Opgave: info@flowemotion.nl
Locatie: Zonland 68, Groningen en in het natuurgebied van Noorddijk (Groningen)

Misschien interessant om te lezen:

http://flowemotion.nl/blog/laat-je-verleiden/