Preventie i.v.m. verzuim

Heeft u een medewerker die baat zou hebben bij ondersteuning? Omdat diegene al een tijd opvalt door frequent verzuim? Of heeft u recent een gesprek gevoerd met een medewerker waarin duidelijk werd dat er een probleemsituatie dreigt te ontstaan om een bepaalde reden? Wilt u graag voorkomen dat uw medewerker hierdoor langdurig ziek dreigt te worden?

Voor bedrijven

Ik adviseer u graag over de mogelijkheden die flow|e|motion u als organisatie en de betreffende medewerker te bieden heeft. Voorwaarde is wel dat de medewerker zelf bereid is aan een begeleidingstraject mee te werken. Door een gesprek te voeren met u en de medewerker kunnen wij samen de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen en kan ik een coachtraject op maat voor uw medewerker ontwikkelen. Hierin kunnen wij met elkaar een doelstelling formuleren en afspraken maken over (tussentijdse) evaluatie en de ontwikkelingen.