Begeleiding bij angst voor honden

‘Angst voor honden’ is heel vervelend. Honden kom je immers overal tegen. In je wijk, in het bos, wachtend voor een winkel, op het schoolplein, bij vrienden, familieleden en ga zo maar door. Afhankelijk van de omvang van deze angst kan het grote gevolgen hebben voor diegene die angstig is. De angst op zichzelf levert al veel (sociale) beperkingen op, maar wat dacht je van onbegrip door anderen of schaamte door de angstige persoon.

De redenen hoe angst voor honden ontstaat zijn heel divers. Misschien was er een concrete aanleiding, maar het kan ook zomaar ontstaan zonder dat je zelf goed weet waarom?! Het betreft kinderen, jongeren en volwassenen.
Het kan gaan om angst voor alle honden, soms is de angst beperkt op kleine of juist grote honden, een bepaald ras, drukke honden of een bepaalde kleur.

 

 

 

Gelukkig is het mogelijk te leren beter met je angst om te gaan of er zelfs helemaal overheen te komen. Het traject dat je bij flow|e|motion start is individueel maatwerk en helemaal op jou doelstelling afgestemd. Wij werken volgens de methode Stappen van InZicht. Hierin worden alle facetten die meespelen rondom de angst meegenomen.

Stap 1: InZicht in wat er moet gebeuren
Wat is er nu werkelijk aan de hand? Wat is de hulpvraag?

Stap 2: InZicht in omvang van de angst
Hoe veelomvattend is angst. Betreft het alleen de angstige persoon of heeft het ook effect op de omgeving?

Stap 3: Inzicht in wat angst met je doet
Wat zijn de effecten van de angst?

Stap 4: InZicht in (gedrag van) de hond
Leren over hondengedrag, signalen en hoe je er mee omgaat

Stap 5: InZicht in eigen leiderschap
Wat kun jij doen om de angst te verminderen

Stap 6: InZicht in de praktijk
Waar loop je tegen aan in het dagelijks leven en hoe ga je daar mee om

Stap 7: InZicht in hoe verder
Wat is er nodig om zonder hulp verder te gaan

 

 

 

Misschien ben je tevreden als je rustig een hond kunt passeren, of als het je lukt je grenzen duidelijk aan te geven en te communiceren. Maar misschien is jou doel ook het directe contact met een hond aan te kunnen gaan. En wie weet transformeert je angst voor honden zelfs nog in liefde voor honden. Alles is mogelijk.

De confrontatie met je angst is altijd heel spannend. Weet daarom dat je ten alle tijde zelf de regie houdt. In trajecten waarin met kinderen gewerkt wordt zijn de ouders nauw betrokken in het proces. De hond zelf is in het begin nog niet aanwezig en zal stapsgewijs (misschien alleen op afstand) een rol krijgen. Omdat elke angstige persoon anders reageert is het vooraf moeilijk te voorspellen hoe lang een begeleidingstraject gaat duren. Mijn ervaring is dat je met 3-5 sessies al mooie resultaten kunt boeken. Maar soms kan het ook net wat langer duren.

Belangrijk: Mocht er enige twijfel bestaan over de inzetbaarheid van de methode Stappen van InZicht in combinatie met je hulpvraag, dan adviseer ik een (gezamenlijk) gesprek met je huisarts of een andere behandelaar met wie ja al in contact bent.

Kijk voor informatie over tarieven hier. Na het succesvol afronden van een begeleidingstraject Angst voor honden is het altijd mogelijk om zonder extra kosten een aantal keren mee te lopen met een hondenwandeling. Hierdoor heb je de mogelijkheid te blijven oefenen en je vaardigheden en kennis verder te verdiepen. Afspraken hierover worden in overleg met elkaar gepland.

Ben je niet bang maar wel onzeker in de buurt van honden?! Informeer dan naar de workshop ‘Dag hond’. Een zeer informatieve interactieve workshop voor een ieder die graag meer wil weten over hondengedrag, hondentaal en hoe je een hond het beste kunt benaderen. Deze workshop kun je als kleine groep inhuren.

Heb je vragen? Neem gerust contact met mij op en wij onderzoeken met elkaar de mogelijkheden.
info@flowemotion.nl

En misschien interessant om te lezen:

De angst is aan het werk – het hele lijf staat aan

Natte neuzen

Volg ons ook op facebook:

F  facebook